Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

WiFi And 4G

Thiết bị phát wifi di động bằng sim 3G, 4G dùng wifi mọi lúc mọi nơi. Hàng Chính Hãng. 

1 . Thiết bị phát wifi 3G, 4G‎ Alcatel :https://www.wifi4gstore.com/search/label/alcatel


2 . Thiết bị phát wifi 3G, 4G‎ Zte : https://www.wifi4gstore.com/search/label/zte

3 . Thiết bị phát wifi 3G, 4G‎ Netgear : https://www.wifi4gstore.com/search/label/netgear


4 . Thiết bị phát wifi 3G, 4G‎ Huawei :   https://www.wifi4gstore.com/search/label/huawei


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét